Testy narkotykowe we wszystkich Polskich szkołach w celu przeciwdziałania narkomanii.

W szkołach będzie wolno poddawać uczniów badaniom na obecność narkotyków

Pedagodzy szkolni zostali uprawnieni do stosowania testów narkotykowych na uczniach, którzy ukończyli lat 13.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2019 r i będzie obowiązywać we wszystkich szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.

W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków członków społeczeństwa postanowiono przeprowadzić testy narkotykowe na uczniach, którzy ukończyli lat 13

Obowiązkowe narkotesty testy będą przeprowadzone 1 raz na semestr we wszystkich szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej w celu przeciwdziałania narkomanii. Pedagodzy mogą przeprowadzić test w dowolnej chwili kiedy uzna taką potrzebę.

Jeżeli w organizmie ucznia zostanie wykryta niedozwolona substancja będą stosowane następujące środki dyscyplinarne wobec ucznia
  • 1) upomnienie;
  • 2) nagana;
  • 3) zawiadomienie rodziców albo opiekuna o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
  • 4) zawiadomienie sądu rodzinnego o niewłaściwym zachowaniu nieletniego;
  • 5) cofnięcie zezwolenia albo nieudzielanie zezwolenia na rozmowy telefoniczne na koszt schroniska albo zakładu na okres do 1 miesiąca, z wyjątkiem rozmów z rodzicami albo opiekunem;
  • 6) obniżenie kieszonkowego, nie więcej niż do 0,5% kwoty bazowej ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, na okres do 3 miesięcy;
  • 7) cofnięcie zgody na korzystanie z internetu lub gier komputerowych na okres do 3 miesięcy;
  • 8) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na udział w imprezach, zajęciach oświatowych i sportowych oraz szkoleniach poza schroniskiem albo zakładem na okres do 3 miesięcy;
  • 9) cofnięcie zgody albo nieudzielanie zgody na wyjście poza teren schroniska albo zakładu na okres do 3 miesięcy. 2. W przypadku nieletniego umieszczonego w zakładzie poprawczym środkiem dyscyplinarnym jest również nieudzielanie przepustki lub urlopu przez okres nie dłuższy niż 5 miesięcy w razie ucieczki z zakładu lub nieusprawiedliwionego niepowrócenia z udzielonego urlopu lub przepustki z zakładu.

Dyrekcja szkoły będzie miała prawo zaproponować uczniom przyłapanym na stosowaniu narkotyków terapię odwykową, relegować ich i zgłosić sprawę policji

x