Tak będzie wyglądać typowa polska rodzina za 150 lat

Jak myślicie, która z tych wizji arysty jest najbardziej prawdopodobna?

Teraz:

W przyszłości:

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

x