Tag: Prawo

Według danych Policji w Polsce jest ledwie 215 602 pozwoleń na broń. Uzyskanie tego dokumentu jest sprawą trudną, ale nie niemożliwą.

Prokuratura chce kary więzienia i zakazu wykonywania zawodu lekarza

Sąd apelacyjny uznał jednak, że Damianowi R. przysługiwało pełne prawo do zastosowania obrony i ochrony swoich praw, ale...