Kamerdyner Jana Pawła II opisuje papieskie egzorcyzmy

Papież „poprosił mnie, bym wskazał, co źle wymawia i ołówkiem zaznaczał, gdzie ma postawić akcent. Kiedy dwa miesiące później spotkał moich dawnych kolegów z żandarmerii, powiedział coś, co mnie wprawiło w osłupienie: «Jeśli mylę akcent w jakimś słowie, 50 procent winy ponosi Angelo» i uśmiechnął się do mnie” – opowiedział Gugel.