pon. Lip 22nd, 2019

Prawie 1/3 z nas uważa bicie dziecka za skuteczną metodę wychowawczą, a 60% nie widzi nic złego w dawaniu klapsów

Zobacz, jakie skutki niesie ze sobą przemoc wobec dzieci i jak radzić sobie z ich nieposłuszeństwem w kontrolowany sposób.

Bicie dzieci: skutki przemocy wobec najmłodszych

Prawie 1/3 z nas uważa bicie dziecka za skuteczną metodę wychowawczą, a 60% nie widzi nic złego w dawaniu klapsów. Te statystyki pokazują, że przemoc wobec najmłodszych jest przez nas tolerowana i, co gorsza, często stosujemy ją wobec własnych dzieci. Dlaczego takie myślenie jest błędne i jakie skutki dla psychiki dziecka może mieć nawet niepozorny klaps?

Jesteśmy społeczeństwem, w którym bicie dzieci uchodzi za akceptowalną, a niekiedy wręcz pożądaną formę wychowania. Tymczasem psychologowie podkreślają, że bicie tylko pozornie rozwiązuje problem – dziecko po daniu mu klapsa uspokaja się, ale wewnątrz niego rośnie bunt, niezrozumienie i pragnienie odwetu. Negatywne emocje prędzej czy później wypływają na wierzch i znajdują ujście w coraz większym nieposłuszeństwie i skłonności do agresji albo stają się przyczyną zaburzeń na tle nerwowym. Bicie nie jest więc żadną metodą wychowawczą, wprost przeciwnie – świadczy o bezsilności rodziców, którzy nie umieją dotrzeć do swojego dziecka w inny sposób niż wzbudzając w nim strach.

Zobacz, jakie skutki niesie ze sobą przemoc wobec dzieci i jak radzić sobie z ich nieposłuszeństwem w kontrolowany sposób.

Bicie dziecka odciska piętno na jego psychice i niszczy więź z rodzicami

Uderzenie przez mamę lub tatę, jedno z dwojga najbliższych dziecku osób na świecie, to dla niego wielki szok i sytuacja trudna do zrozumienia. Bo jak ktoś, kto kocha, może jednocześnie zadawać ból? Dziecko nie musi dać po sobie tego poznać, ale w głębi duszy czuje się zdezorientowane i „zdradzone” przez kochające je osoby. Nawet jeśli klaps nie był bardziej bolesny od uderzenia kolegi ze szkoły, dziecko zapamięta sam gest podniesienia na niego ręki przez kogoś, do kogo miał bezgraniczne zaufanie. Wspomnienie to za każdym razem będzie budziło w nim gniew, urazę i wpłynie negatywnie na jego stosunek do rodziców.

Bicie dziecka uczy go, że przemoc służy rozwiązywaniu problemów

Bite dziecko otrzymuje sygnał, że silniejszy ma prawo poniżać słabszego i że słabsi nie zasługują na współczucie.

Na to, jakie dziecko będzie w przyszłości i jak będzie radzić sobie z problemami, ogromny wpływ mają wzorce przekazywane mu przez rodziców. Obserwując dorosłych, mały człowiek uczy się, jak układać sobie relacje z innymi i pokonywać kryzysy. Przekłada się to na role pełnione przez niego w przyszłości: rolę partnera, rodzica, kolegi, pracownika. Bicie w dzieciństwie uczy dziecko, że rozwiązywanie problemu można znaleźć tylko używając siły, a zastraszając kogoś można wymóc na nim określone zachowania. Jest to patologiczny mechanizm, który umacnia w człowieku skłonność do agresji. Bite dziecko będzie bijącym rodzicem, partnerem, awanturującym się pracownikiem i kolegą. W przypadku konfliktu nie będzie szukało porozumienia, lecz konfrontacji, bo taki model wychodzenia z kryzysu zaczerpnął od rodziców. Dlatego rolą opiekunów jest, aby pokazać dziecku, że w rozwiązywaniu sporów trzeba wykazać się spokojem, opanowaniem, empatią i mądrością, a nie impulsywnością i agresją.

x