Powodzenie leczenia implantologicznego

Powodzenie leczenia implantologicznego

Leczenie implantologiczne jest procesem złożonym, zależy od kilku czynników, takich jak:

  • jakość zastosowanego materiału
  • techniki implantacyjnej
  • doświadczenia implantologa
  • dyscypliny pacjenta po wykonanym zabiegu.

W tak bogatej ofercie rynkowej warto zaufać producentom, dla których jakość ich wyrobów jest najważniejszym kryterium. Cena końcowa wyrobu nie może być wyznacznikiem.

Istotnym elementem decydującym o powodzeniu leczenia jest korzystanie z usług wysokiej klasy specjalistów, którzy posiadają duże doświadczenie w leczeniu implantologicznym. Technika wykonywania zabiegów i rozeznanie w dziedzinie w dużej mierze decydują o powodzeniu leczenia.

Po wykonanym zabiegu bardzo ważne jest przestrzeganie zaleceń lekarskich w profilaktyce po zabiegowej. Nieświadomość zagrożeń z braku stosowania wytycznych może doprowadzić do lokalnego stanu zapalnego w miejscu implantacji. Takie zjawisko niesie za sobą szereg powikłań włącznie z obniżeniem lokalnego pH do poziomu 2,9. Te warunki środowiskowe niekorzystnie wpływają na materiał wszczepu (materiał metaliczny). Tytan, który wyróżnia się dużą odpornością korozyjną, ma trwałość przeciwkorozyjną do pH 4, a wystąpienie stanu zapalnego w miejscu implantacji może zainicjować procesy korozyjne, które w konsekwencji prowadzą do uwalniania produktów korozji do otaczających tkanek i obluzowanie implantu.

Umieszczając biomateriał w organizmie ludzkim należy pamiętać, że znajduje się on w środowisku biologicznie czynnym. Oddziaływania mechaniczne, chemiczne i fizyczne między implantem, a organizmem żywym prowadzą do nieodwracalnych zmian w materiale spowodowanym korozją lub degradacją. Aby uniknąć przykrych konsekwencji prowadzących do utraty implantu, należy stosować się do zaleceń lekarza.

Czytaj też: REAKCJA ORGANIZMU NA WPROWADZONY IMPLANT

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x