wt. Lip 23rd, 2019

Ostrzeżenie przed zniesieniem wiz dla Polaków. Raport Centrum Studiów nad Imigracją

Jeszcze w tym roku! USA zniosą wizy dla Polaków! Jest konkretny termin 

Zgoda senackiej komisji na zatwierdzenie ustawy znoszącej wizy dla Polaków podróżujących do USA jest wyraźnym zaproszeniem do nasilenia nielegalnej imigracji – stwierdza raport amerykańskiego Centrum Studiów nad Imigracją.

Opublikowany w tym tygodniu dokument ostrzega, że umieszczenie Polski na liście krajów, których obywatele mogą podróżować do Stanów Zjednoczonych bez wiz znacznie zwiększa prawdopodobieństwo, że tacy obcokrajowcy będą pozostawać w USA poza okresem ważności wizy.

Jedynym krajem, skąd pochodzi więcej niż z Polski nielegalnych imigrantów, którzy pozostają w USA po wygaśnięciu wizy,  jest Korea Płd.

Autorzy raportu twierdzą, że Polska jest wyłączona z programu bezwizowego wjazdu Visa Waiver Program (VWP) z powodu wysokiego wskaźnika odmów wizowych w urzędach konsularnych w Polsce. Od krajów, które chciałyby uczestniczyć w programie VWP oczekuje się, że wskaźnik ten nie przekroczy 3 procent. Tymczasem w Polsce w ubiegłym roku wskaźnik odmów był ponad dwukrotnie wyższy osiągając poziom 6,4 procent. Rok wcześniej wynosił on 10,8 proc., w 2012 r. – 9,3 proc., w 2011 r. – 10,2 proc. i w 2009 r. – 13,5 procent.

– Wysoki  wskaźnik odmów wizowych ma swoje powody. Polska należy do czołówki listy 20 krajów, które mają w Stanach Zjednoczonych najwięcej swych obywateli bez uregulowanego statusu imigracyjnego. Jedynym krajem, skąd pochodzi więcej niż z Polski nielegalnych imigrantów, którzy pozostają w USA po wygaśnięciu wizy,  jest Korea Płd., która niezasłużenie  uzyskała przywilej bezwizowego wjazdu dla swych obywateli. Był on częścią negocjacji o umowie handlowej. Polska ma najwięcej nieudokumentowanych spośród krajów europejskich  – powiedziała współautorka raportu Jessica Vaughan, dyrektorka Center for Immigration Studies ds. badań politycznych.

– Przywilej bezwizowego wjazdu powinien być przyznany danemu   krajowi tylko wtedy, gdy odpowiada to naszym interesom, a nie stanowi odpowiedzi na stawiane przez jakiś kraj żądania. Jeśli ustawa wejdzie w życie, to z całą pewnością przyczyni się do  zwiększenia liczby nielegalnych imigrantów osiedlających się w Stanach Zjednoczonych – dodała Vaughan.

Z ujawnionych w raporcie danych wynika, iż ponad 25 proc. spośród ok. 250 tys. obcokrajowców pozostających w USA poza okresem ważności wizy stanowią cudzoziemcy z krajów objętych VWP.

Przywilej bezwizowego wjazdu przysługuje obecnie obywatelom 38 państw.

Według analiz Center for Immigration Studies, blisko jeden na pięciu mieszkańców USA będzie w 2060 r. legalnym imigrantem. Do 2060 r. imigranci będą stanowić 82 procent wzrostu populacji w USA. (ak)

CZYTAJ RÓWNIEŻ: USA zniosą wizy dla Polaków! Jest konkretny termin

Źródlo: dziennikzwiazkowy.com/

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x