Niewiele brakowało, by w ogóle się nie urodził. Nieznane fakty z życia papieża Jana Pawła II.

      Możliwość komentowania Niewiele brakowało, by w ogóle się nie urodził. Nieznane fakty z życia papieża Jana Pawła II. została wyłączona

Trudno uwierzyć, że tak niewiele brakowało, by Jan Paweł II w ogóle się nie urodził – mówi KAI Milena Kindziuk, autorka mającej dziś premierę biografii rodziców św. Jana Pawła II. Badaczka wyjaśnia, że Emilia matka Karola Wojtyły, „mimo bardzo poważnego zagrożenia ciąży, jej życia i życia dziecka, nie zgodziła się na zalecaną przez lekarza aborcję i urodziła w 1920 roku zdrowego syna, który później został papieżem”.

Milena Kindziuk – z pasją naukowca i zacięciem reporterskim – odkryła wiele nowych faktów o rodzicach św. Jana Pawła II, a także o samym papieżu. Ustaliła je na podstawie kwerendy archiwalnej m.in. niemieckich i polskich wojskowych kart ewidencyjnych Karola Wojtyły czy łacińskich i niemieckich ksiąg urodzeń, ślubów, pogrzebów. Dotarła także do relacji świadków, np. do Rona Bałamutha z USA, potomka rodu Bałamuthów, od których Wojtyłowie wynajmowali mieszkanie w Wadowicach.

Autorka biografii natrafiła na źródła, które potwierdzają i uwiarygadniają heroiczną postawę Emilii Wojtyłowej. Pomimo bardzo poważnego zagrożenia ciąży, jej życia i życia dziecka, nie zgodziła się na zalecaną przez lekarza aborcję i urodziła w 1920 r. zdrowego syna, który później został papieżem.

– Zgadzam się tu z Renzo Allegri, znanym włoskim dziennikarzem i pisarzem, który zestawił życie matki Jana Pawła II z losami św. Joanny Beretty, i który twierdzi, że obie te kobiety przeżyły wielki dramat macierzyństwa, musiały wybierać między własnym życiem i życiem dziecka, które nosiły w sobie. I obie wyraźnie wybrały ocalenie dziecka – mówi autorka w wywiadzie dla KAI. – Trudno uwierzyć, że tak niewiele brakowało, by Jan Paweł II w ogóle się nie urodził – konstatuje.

ZDJĘCIE ŚLUBNE EMILII I KAROLA WOJTYŁÓW. FOT. WIKIPEDIA.ORG. (SKAN Z KSIĄŻKI ‚NAJCHĘTNIEJ GRAŁ NA BRAMCE’ BY MIECZYSŁAW MALIŃSKI, WYDAWNICTWO SIÓSTR LORETANEK, WARSZAWA 1985, ISBN 83-85013-09-1)

Badaczka przedstawiła nieznane szczegóły z życia Edmunda Wojtyły, brata Jana Pawła II. Ustaliła nieznane dotąd pochodzenie matki papieża. – Wbrew licznym sugestiom, jej rodzina nie miała korzeni litewskich, ukraińskich, czeskich, słowackich czy żydowskich. Okazuje się, że najstarsze ślady jej rodziny znajdują się na Mazowszu – jej pradziadek pracował w Magnuszewie, a dziadek ostatnie lata życia spędził w Warszawie, gdzie też zmarł i został pochowany na Powązkach – wyjaśnia.

Nieznane fakty, imponujące odkrycia

Odnalazła grób żydowskiego lekarza, dr. Tauba, który uratował trudną ciążę Emilii i dzięki któremu mógł urodzić się jej syn – przyszły papież. Odnalazła dwa groby Emilii Wojtyłowej i dotarła do informacji o jej ekshumacji; podważyła teorię o jej pochowaniu w Wadowicach. Ustaliła wszystkie miejsca zamieszkania rodziny Wojtyłów oraz dokładny przebieg kariery wojskowej Karola Wojtyły, seniora (najpierw w wojsku austriackim, a później polskim).