Kolejny wzrost światowych cen towarów mlecznych

Kolejny wzrost światowych cen towarów mlecznych

Globalne ceny towarów mlecznych utrzymały się na wysokim poziomie, przy kolejnym wzroście cen w najnowszym wydarzeniu Global Dairy Trade (GDT).

W dziesiątym z rzędu wzroście indeks cen GDT wzrósł o 0,5 procent na aukcji w dniu 16 kwietnia, osiągając średnią cenę 3,447 USD / t.

Ekonomista przekonany, że ceny towarów mlecznych utrzymają się
„Uderzanie w słodki punkt”: ceny towarów mlecznych utrzymują tendencję wzrostową
Robert Gibson, analityk mleczarski NZX, powiedział, że podczas gdy średnie ceny spadły w przypadku proszków mlecznych, wzrosły one dla tłuszczów mlecznych i sera.

„Średnie ceny mleka w proszku (WMP) spadły w porównaniu z poprzednim wydarzeniem do 3.269 USD / t, a wskaźnik cen spadł o 0.7 procent”, powiedział.

Indeks cen WMP spadł we wszystkich okresach z wyjątkiem Kontraktu 2, który wzrósł o 0,3%, przy całkowitej wielkości ofert dla WMP bez zmian na poprzednim wydarzeniu na 9 650 ton.

„Spadek ogólnych cen nadal odzwierciedla spadek popytu na naszych rynkach, zwłaszcza w Azji Północnej” – powiedział Gibson.

Średnie ceny odtłuszczonego mleka w proszku (SMP) spadły na poprzednim wydarzeniu do 2,462 USD / t, a indeks cen wzrósł o 0,2%.

Wskaźnik cen SMP był niższy w przypadku Kontraktu 3 i kolejnych.

„Wynika to z niewielkiego wzrostu średnich cen na poprzednim wydarzeniu, a wzrost wskaźnika cen SMP w ostatnim przypadku prawdopodobnie odzwierciedla spadek wolumenów sprzedanych”.

Średnie ceny tłuszczu mlecznego wzrosły w poprzednim wydarzeniu.

Średnie ceny bezwodnego tłuszczu mlecznego (AMF) wzrosły do ​​6 126 USD / t, a indeks cen wzrósł o 4,2% w stosunku do poprzedniego wydarzenia.

Średnie ceny masła wzrosły do ​​5.544 USD / t, a indeks cen wzrósł o 3,5% w stosunku do poprzedniego wydarzenia. Odnotowano silne zyski we wszystkich okresach kontraktów, szczególnie w kontraktach krótkoterminowych, z wyjątkiem umowy 5 dla AMF, która spadła w poprzednim przypadku.

Średnie ceny kazeiny podpuszczkowej spadły w poprzednim przypadku do 6 460 USD / t, a wskaźnik cen spadł o 2,4%, podczas gdy średnie ceny Laktozy spadły do ​​912 USD / t, a indeks cen również spadł (3,4%) w stosunku do poprzedniego wydarzenia.

„Obroty w obrocie towarowym są stosunkowo niewielkie w przypadku obu towarów, a zmiany cen są prawdopodobnie związane ze sprzedanymi wolumenami” – powiedział Gibson.

Newshub.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.