Czy ukazują Ci się osoby zmarłe? Co raz więcej osób mówi twierdzi, że tak.

Często wielu ludziom ukazują się osoby zmarłe. Podczas snów lub w nocy po przebudzeniu się, widzą zmarłego ojca, matkę, dziadka, babcie, jakąś zjawę. Wiążą ukazywane osoby z informacją, którą chcą przekazać im zmarli. Uważają, że jest to forma opieki nad rodziną. Inni mówią, że osoby zmarłe nie mogą odejść w spokoju i potrzebują naszej pomocy.

Zmarli po śmierci tracą swoje ciało, a ich dusza trafia do Szeolu lub do nieba. Nie ma tam ani życia, ani działania takiego, jak na ziemi. Dusze w szeolu oczekują na Sąd Boży, a w niebie na powstanie ze zmarłych. O jednym i drugim decyduje Bóg. Skoro Jego nauka mówi, że nie ma życia po śmierci ciała, to równocześnie logiczne jest, że osoby zmarłe nie ukazują się żyjącym. Dlatego nie mogą ukazywać się w nocy/w czasie snów, osobom żyjącym na ziemi.

Kto zatem ukazuje się osobom podczas snów?

Ukazują się demony, które mają zdolność przeprowadzania wizji.

Dlaczego tak czynią?

Zauważ, co robią ludzie po ukazaniu się zmarłej osoby. Boją się i działają tak, jak demony chcą

Wykonują działania, które wzmacniają ich wiarę w wędrówkę zmarłych. Idą do wróżki po poradę, czytają senniki, w religii katolickiej płacą księdzu za przeprowadzenie mszy w intencji zmarłej osoby.

Skoro nauka o ukazywaniu się umarłych nie pochodzi od Boga, to musi pochodzić od szatana.

Dlatego szatan poprzez swoje demony, które dokonują wizji zmarłej osoby, dba o silną wiarę ludzi w wędrówkę zmarłych. Jest to kolejna sztuczka i zwycięstwo szatana nad wieloma ludźmi. W sposób świadomy lub nieświadomy wybierają nauki szatana.

To, że wiele osób wierzy w świat ukazujących się umarłych – nieświadomie, nie jest żadnym usprawiedliwieniem. Każdy prawdziwy chrześcijanin ma obowiązek czytać Biblie. Nie można ślepo naśladować nauk, nawet najznakomitszych ludzi, czy religii.

Wszystko trzeba sprawdzać w Biblii.

Więcej szczegółów u źródła: https://zastopujczas.pl/demony-i-wrozki/czy-ukazuja-ci-sie-osoby-zmarle/