Coraz bliżej 500 plus dla niepełnosprawnych

Coraz bliżej 500 plus dla niepełnosprawnych

Rząd zajmie się we wtorek projektem ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (dodatek 500 zł dla niepełnosprawnych) – podano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Projekt przewiduje, że świadczenie w wysokości do 500 zł będzie przysługiwało osobom niezdolnym do samodzielnej egzystencji, które mają ustalone prawo do świadczenia (np. emerytury, renty, renty socjalnej, zasiłku stałego). Chodzi o przypadki, gdy ze względu na niską wysokość świadczenie może nie wystarczać na zaspokojenie wzmożonych potrzeb życiowych. W szczególności chodzi o te, które wynikają z naruszenia sprawności organizmu, na skutek czego osoby te potrzebują opieki i wsparcia w codziennym życiu.

Łączna kwota świadczenia oraz pobieranego świadczenia z systemu emerytalno-rentowego (lub innego w ramach zabezpieczenia społecznego) nie będzie mogła przekraczać 1600 zł.

Świadczenie, na wniosek osoby uprawnionej, będzie przyznawał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Zakład Emerytalno-Rentowy lub inny organ emerytalno-rentowy – napisano w projekcie ustawy.

Świadczenie ma być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, nie będzie od niego pobierana również składka na ubezpieczenie zdrowotne. Świadczenie ma być wolne od egzekucji i potrąceń, jak również nie będzie uwzględniane w dochodzie osób i ich rodzin.

Wprowadzenie nowego comiesięcznego dodatku 500 zł dla dorosłych niepełnosprawnych politycy PiS zapowiedzieli w maju. Premier Mateusz Morawiecki jako źródło jego finansowania wskazał podatek handlowy i fundusz solidarnościowy.

Projekt przewiduje wejście w życie regulacji z dniem 1 września 2019 r.

Dodaj komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

x