Podział na Kościół Św. Jana Pawła II i Kościół Franciszka?

Czym różni się nauczanie św. Jana Pawła II i Franciszka? Ten pierwszy w „Familiaris consortio” (rok publikacji 1981) dokonał rewolucyjnej zmiany. Otóż ekskomunikowanych rozwodników, którzy zawarli ponowny związek małżeński, przywrócił do wspólnoty Kościoła. O ...

Kamerdyner Jana Pawła II opisuje papieskie egzorcyzmy

Papież „poprosił mnie, bym wskazał, co źle wymawia i ołówkiem zaznaczał, gdzie ma postawić akcent. Kiedy dwa miesiące później spotkał moich dawnych kolegów z żandarmerii, powiedział coś, co mnie wprawiło w osłupienie: «Jeśli mylę akcent w jakimś słowie, 50 procent winy ponosi Angelo» i uśmiechnął się do mnie” – opowiedział Gugel.