Nie wyrzucaj łupin po cebuli i skórek po ogórkach. Są nadzwyczaj cenne

Cebula od wieków jest doceniana ze względu na właściwości lecznicze, jakie posiada. To warzywo jest bogate w substancje bakteriobójcze i duże ilości witaminy C. Okazuje się jednak, że jej łupinki również są niesamowicie cenne. Podobnie jak obierki ogórka. Jak dowiesz się, jakie niosą korzyści, już nigdy nie wyrzucisz ich do kosza.

Smar­twatch: Jakie funkcje mają nowoczesne zegarki.

Smar­tło­cz] – słowo, które mam wra­że­nie sły­szeć na każ­dym kroku. We wszyst­kich mediach tech­nicz­nych (ale nie tylko, bo rów­nież np. w modo­wych czy fit­nes­so­wych) zapa­no­wał istny boom na tech­no­lo­gię ubie­ralną, w szcze­gól­no­ści na smar­twatche.